Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument określa zasady zbierania, przetwarzania oraz korzystania z danych osobowych oraz plików cookies na stronie internetowej bikeground.pl.

§1. Definicje

Dla zrozumienia terminologii, stosujemy następujące definicje:

  • Administratorem witryny jest Adrian Marcinkowski.
  • Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected].
  • RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Usługodawcą jest Administrator witryny bikeground.pl.

§2. Dane osobowe

Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, a ich przechowywanie ma miejsce na bezpiecznych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, korzystając z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, z wdrożoną Polityką Prywatności oraz w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych na stronie.

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. Ma również prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z niektórych usług. Dane nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

§3. Formularze

Na stronie bikeground.pl stosowane są różne formularze, m.in.:

  • Formularz kontaktowy – służy do kontaktu z Administratorem.
  • Formularz komentarzy – wymaga podania nicka/pseudonimu i adresu e-mail w celu moderacji komentarzy przed publikacją.

§4. Pliki cookies

Witryna używa plików cookies w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu, monitorowania użytkowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Informacje zbierane przez pliki cookies obejmują adres IP, typ przeglądarki, język, system operacyjny, lokalizację, czas i datę.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności witryny.

Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, są zbierane tylko w miejscach, gdzie użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę, i są wykorzystywane jedynie do celów niezbędnych do wykonania danej funkcji.